Tag: Guntur Kaaram Sets the Box Office Ablaze: Mahesh Babu's Stellar Performance